SMK Sundsvall

SMK Sundsvall bildades någon gång under 1920- till -30 talet och bröt sig då ut ur MAMK (Medelpads Automobil- och Motorcykelklubb). Tack vare en ett stort antal hängivna funktionärer har SMK Sundsvall en möjlighet att genomföra hela tre stora årliga arrangemang; Stjärnsvängen, Söderknallen och 66:an. Klubben har också ett bra samarbete med andra lokala klubbar kring utbytet av funktionärer. Inom de mest aktiva grenarna racing, karting, backe, rally och folkrace finns ca ett tiotal aktiva förare per gren. Under åren har klubben lockat såväl ett flertal eldsjälar som många duktiga förare vilka samtliga har bidragit till att hålla klubben levande.

SMK Sundsvall arrangerar rallytävlingar årligen

SMK Sundsvall deltar i folkracetävlingar

Under 2015 deltog sju licensierade folkraceförare från SMK Sundsvall i sammanlagt 25 tävlingar. Folkrace är en form av racing som körs på grus eller asfalt med täckta bilar. Bilarna ska vara byggda efter särskilda säkerhetsföreskrifter som bland annat kräver en skyddsbur. Grundreglerna för folkrace säger att hastigheten inte får överstiga 80 km/h, att samtliga bilar är till salu för 6500 kronor efter tävlingen (100 kronor i anbudsavgift tillkommer) samt att startavgiften inte får överstiga 200 kronor för juniorer eller 300 kronor för seniorer. Vad gäller tävlingsbanan i sig måste den ligga på inhägnat område samt besiktigas för folkrace av en banbesiktningsman.

För att få tillåtelse att köra folkrace behöver du genomgå en tre timmar lång kurs, något som gäller för såväl seniorer som juniorer. Du får börja köra folkrace från 15 års ålder men har du inget körkort så får du genomgå en mindre uppkörning. Detta för att visa att du är kapabel att hantera bilen. Efter en genomförd utbildning, uppkörning samt en debutantklasstävling får du din licens. Du kan själv välja att börja som junior eller som debutant. Som debutant får du köra utan kostnad på alla tävlingar men utan att tävla och du får endast köra med andra debutanter. SMK Sundsvall välkomnar såväl juniorer som seniorer.

Mycket aktivitet inom rally

Rally är en tävlingsform som oftast körs på ”specialsträckor”; delar av vägar som har stängts av för alla annan trafik. Tävlingen går ut på att köra från starten till målet på snabbast möjliga tid. Under rallytävlingar är det inte bara föraren som deltar utan även kartläsaren som hjälper föraren att navigera vägen och således gör det möjligt för föraren att hålla en mycket hög hastighet. Med hjälp av kartläsaren blir föraren nämligen förvarnad för kurvor och svängar samt får en uppfattning om hur skarpa de är. SMK Sundsvall har anordnat rallytävlingen Stjärnsvängen som lockar förare från alla möjliga delar av landet.

När det kommer till rally så finns det en rad olika varianter. På senare år har varianten rallysprint ökat i popularitet. Tävlingen går ut på att köra ett antal heat på en och samma specialsträcka. En annan variant är rallyspecial som är en blandning av vanlig rally och rallysprint. Hos SMK Sundsvall har man anordnat tävlingen 66:an som är ett rallyvarvlopp där deltagarna körde 3 varv åt gången. I tävlingen deltog såväl ungdomar som vuxna. Målet för SMK Sundsvall är att fortsätta anordna dessa tävlingar och förhoppningsvis locka fler till motorsporten. Med deltagande i en klubb bildas snabbt en gemenskap där välbekanta ansikten återkommer. Som deltagare i en motorklubb har du, som nybörjare eller amatör, möjlighet att lära dig av de mer erfarna förarna. Något du kan ha nytta av även om du inte tävlar som proffs.

Stor gemenskap inom motorsporten

Hos motorklubbar landet över och således även hos SMK Sundsvall finns en lång rad engagerade medlemmar som håller verksamheten igång. Med hjälp av dedikerade människor med stort intresse för motorsport kan SMK Sundsvall arrangera tre större tävlingar årligen. Dessa tävlingar lockar inte bara deltagare utan även publik där framtida medlemmar mycket väl kan finnas. Oavsett om du är amatör eller proffs, junior eller senior, så är du välkommen i klubben. Här får du möjligheten att lära dig mer om ditt intresse samt att delta i olika tävlingar landet runt. Genom klubben kan du få information om kommande tävlingar och arrangemang samt lära dig mer om flera delar av motorsportens värld.